Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie

Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie, 39-304 Czermin 469, NIP: 817-10-80-317, REGON: 001000597 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Bożek.
 • E-mail: gok@czermin.pl
 • Telefon: 17 774 19 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie
 • Adres: 39-304 Czermin 469
 • E-mail: gok@czermin.pl
 • Telefon: 17 774 19 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie ma siedzibę w Czerminie 469, 39-304 Czermin. 

Do budynku można dojechać skręcając w centrum Czermina do Domu Strażaka w Czerminie - w prawo jadąc od strony Mielca, w lewo jadąc od strony Szczucina. Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie ma swoją siedzibę w Domu Strażaka w Czerminie. Przed budynkiem znajduje się Plac Amiteatralny z budynkiem Amfiteatru. Do Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie prowadzi jedno wejście.

Biuro Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie oraz sala strażacka, świetlica środowiskowa i toaleta znajdują się na parterze. Po lewej stronie od wejścia pierwsze drzwi prowadzą do pomieszczeń biurowych, drugie do toalety. Na wprost od wejścia znajduje się świetlica środowiskowa, z kolei po prawej stronie sala strażacka, na której odbywają się zajęcia artystyczne. Po wejściu do świetlicy środowiskowej, po prawej stronie, znajduje się mała sala, na której odbywają się zajęcia artystyczne.

Budynek w chwili obecnej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak windy, brak platformy przyschodowej. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak tłumacza języka migowego.

Filia w Trzcianie Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie ma swoją siedzibę w Trzcianie 196, 39-304 Czermin. Można do niej dojechać skręcając z głównej drogi prowadzącej przez Trzcianę - w lewo jadąc od strony Czermina, w prawo jadąc od strony Mielca - i kierując się na Dom Strażaka w Trzcianie. Filia w Trzcianie Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie znajduje się na parterze w Domu Strażaka w Trzcianie.

Do Filii w Trzcianie prowadzą dwa wejścia. Pierwsze po prawej od drogi jest zamykane, najczęściej wchodzi się kolejnym wejściem. Główne wejście (drugie po prawej od wjazdu na teren Domu Strażaka w Trzcianie) prowadzi bezpośrednio na świetlicę środowiskową. Na wprost od wejścia znajdują się drzwi, które prowadzą do małego korytarza, w którym na prawo znajdują się drzwi do kuchni, na wprost do kotłowni, na lewo do toalety. Na prawo od głównego wejścia znajduje się sala baletowa (należy przejść przez świetlicę środowiskową). Po wejściu na salę baletową pierwsze drzwi po lewej prowadzą na korytarz, w którym na wprost po lewej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, obok po prawej kolejna toaleta, po prawej od wejścia znajduje się wejście do sali przeznaczonej do zajęć artystycznych. Drugie drzwi po lewej po wejściu na salę baletową prowadzą do pomieszczeń instruktorów.

Budynek jest częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak windy, natomiast platforma przyschodowa znajduje się przy pierwszym wejściu do filii w Trzcianie. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak tłumacza języka migowego.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny