Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Realizacja inwestycji pn. przebudowa placu rekreacyjno-turystycznego w Czerminie

Utworzono dnia 06.09.2022

24 maja 2022 roku przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie - prezes OSP w Czerminie Tomasz Zając,
wiceprezes Krzysztof Wyzga i Skarbnik Marcin Mucha - podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie
umowę na dotację dla jednostki w kwocie 89 tysięcy złotych na przebudowę placu rekreacyjno-turystycznego w centrum Czermina.

Z kolei we wrześniu bieżącego roku ruszyły prace mające na celu przebudowę
istniejącego placu rekreacyjno-turystycznego w centrum Czermina.
Oddanie inwestycji nastąpi 17 września 2022 roku.

Inwestycja, będąca efektem starań strażaków, wójta gminy Czermin Sławomira Sidura
oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie Mariusza Bożka,
uatrakcyjni centrum Czermina oraz stanie się miejscem spotkań wszystkich mieszkańców.

Planowana operacja pn. "Przebudowa placu rekreacyjno-turystycznego w Czerminie"
wpisuje się w przedsięwzięcie "Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej".
Plac rekreacyjno-turystyczny w Czerminie będzie ogólnodostępnym plenerowym miejscem
rekreacji, sportu, turystyki i odpoczynku.

Zagospodarowanie placu pozwoli stworzyć miejsce do rekreacji dostosowane dla potrzeb wszystkich mieszkańców.
Inwestycja poprawi estetykę przestrzeni publicznej, wypromuje zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek.
Działanie ma na celu podniesienie standardu istniejącej infrastruktury rekreacyjnej i jej atrakcyjności,
a także stworzenie szerszej oferty dla osób korzystających z obiektu.

Dzięki temu przedsięwzięciu wzrośnie atrakcyjność turystyczna, nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
co również przyczyni się do wypromowania aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia.
Operacja przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej poprzez udział w organizowanych imprezach rekreacyjnych,
kulturalnych, artystycznych, patriotycznych i innych wydarzeniach na przebudowanym placu.

Operacja przyczyni się do zapewnienia bezpiecznego przebywania uczestników podczas organizowania
na nim różnych imprez, zawodów i festynów na świeżym powietrzu. Działanie pn. "Przebudowa placu rekreacyjno-turystycznego w Czerminie"
jest zgodne z celami określonymi w LSR PROWENT na lata 2014-2020.

Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego. Wykonanie inwestycji nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (niekwalifikowalnych)
niezbędnych do osiągnięcia wskazanego celu operacji.

Dalsze zagospodarowanie zieleni, nasadzenia drzew, krzewów i inne prace porządkowe
będą poczynione w przyszłości, aby zachować porządek i w dalszym ciągu
uatrakcyjnić przebudowany plac rekreacyjno-turystyczny w centrum Czermina.

Środki na przebudowę placu zostały w całości pozyskane w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa placu rekreacyjno-turystycznego w centrum Czermina

GMINA CZERMIN NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH W WADOWICACH GÓRNYCH 04.09.2022

Utworzono dnia 06.09.2022

04 września 2022 roku odbyły się Dożynki Powiatu Mieleckiego w Wadowicach Górnych.
Naszą gminę reprezentowało Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie "GRACJA" oraz strażacy z OSP w Czerminie.
Także Gminy Ośrodek Kultury w Czerminie włączył się w przygotowania do tego corocznego święta rolników z powiatu mieleckiego.

Panie z "GRACJI" przygotowały stoisko z lokalnymi specjałami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W części oficjalnej nastąpiła prezentacja gminy oraz grupy wieńcowej, której dokonał Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur, po czym ośpiewano wieniec.

Grzegorz Ból z Czermina otrzymał nagrodę SUPER ROLNIKA POWIATU MIELECKIEGO. 

Gmina Czermin na dożynkach powiatowych w Wadowicach Górnych 2022

DOŻYNKI GMINNE W CZERMINIE 21.09.2022

Utworzono dnia 06.09.2022

21 sierpnia 2022 roku nastał czas świętowania dla gminy Czermin.
Mieszkańcy celebrowali szczęśliwe zebranie plonów i dziękowali za chleb, który rodzi się z rolniczego trudu.

Chleb jest darem i podstawowym produktem naszego życia.
Dożynki, jako święto radosne zakończenia prac żniwnych i podziękowanie rolnikom za tegoroczny chleb,
wszelkie plony i całoroczną pracę, znane są w naszej tradycji już od XVI wieku.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów - to święto plonów, radości i odpoczynku.
Dożynki przypominają nam, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. Dziękczynna w intencji rolników w Kościele pw. św. Klemensa w Czerminie.
Po Mszy Św. korowód dożynkowy udał się na Plac Amfiteatralny w Czerminie.

Chleb z tegorocznych zbóż został przekazany Wójtowi Gminy Czermin Sławomirowi Sidurowi, który dokonał jego symbolicznego rozkrojenia.
Wójt podziękował wszystkim rolnikom za trud pracy i pomyślnie zebrane plony.
Głos zabrali także poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos oraz Radni Powiatu Mieleckiego Antoni Skawiński i Bogusław Peret.

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła prezentacja wieńców dożynkowych.
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy w Czerminie Mirosław Bugaj oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie Mariusz Bożek
przekazali na ręce wieńcowych podziękowania.
Wieńce przygotowane zostały przez KGW w Brniu Osuchowskim, Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie "GRACJA",
OSP w Czerminie, MDP w Czerminie, Gminną Spółdzielnię w Czerminie, KGW "Dąbrówka" w Dąbrówce Osuchowskiej, KGW w Łysakowie,
KGW "Nadwiślanki" w Otałęży, KGW w Trzcianie oraz KGW w Ziempniowie. Zaprezentowano 11 przepięknych wieńców.
W międzyczasie artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie częstowali mieszkańców chlebem z tegorocznych zbóż.

Następnie na scenie prezentowali się tancerze i wokaliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie.
Wystąpił także gość specjalny Ludowy Zespół Artystyczny Tańca Ludowego "Radość" z Ukrainy.

Uroczystości zakończyła wspólna zabawa taneczna, którą poprowadził zespół muzyczny The Stringers.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Dożynek Gminnych oraz Gminnej Spółdzielni w Czerminie.

Dożynki Gminne 2022

POLSKO-UKRAINSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2022

Utworzono dnia 06.09.2022

W dniach 17-19.08.2022 roku tancerze z Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie wzięli udział
w warsztatach zorganizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży 2022.
Program został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie, a środki pozyskano z Narodowego Centrum Kultury.

Miejscem spotkania młodych artystów i realizacji wydarzenia był malowniczy plener Beskidu Niskiego (woj. podkarpackie).
Warsztaty składały z różnych epizodów rozwijających wiedzę i umiejętności integracyjno-taneczne.
Projekt był sposobnością do zaprezentowania znaczenia wierzeń i zachowań ludności regionów, obyczajów, prezentacji kunsztu słowiańskich tańców i strojów.
Głównym celem projektu była integracja młodzieży, ożywienie zainteresowania i pogłębienie wiedzy wśród uczestników
na temat zwyczajów, odkrywania różnić i podobieństw kulturowych Ukrainy i Polski,
przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, poszerzenie horyzontów artystycznych,
zdobywanie przez uczestników nowych doświadczeń.
Celem kolejnym było nawiązanie dialogu pomiędzy młodzieżą z Polski i Ukrainy poprzez odkrywanie wspólnych korzeni słowiańskich.

Cele zadania:
- integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej,
- przełamywanie barier, weryfikowanie stereotypów i uprzedzeń,
- pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych,
- zachęcenie młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuować w przyszłości,
- zapoznanie młodzieży z historią regionu ojczystego oraz miasta partnerskiego,
- zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języków obcych,
- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym oraz komunikacji interpersonalnej,
- kształtowanie umiejętności prezentacji, autoprezentacji.

Projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży miał stworzyć możliwości do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów, którzy spotykają się podczas warsztatów.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022

czytaj dalej na temat: POLSKO-UKRAINSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2022

DOŻYNKI WIEJSKIE W BRNIU OSUCHOWSKIM 15.08.2022

Utworzono dnia 06.09.2022

15 sierpnia 2022 roku odbyły się Dożynki Wiejskie w Brniu Osuchowskim.
Wspólnie świętowaliśmy szczęśliwe zebranie plonów.
Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów - to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy.
Dożynki przypominają, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.

Anna Pisarczyk, pezes KGW w Brniu Osuchowskim, przywitala zgromadzonych gości,
po czym przekazała chleb radnemu powiatowemu Antoniemu Skawinskiemu oraz sołtysowi Pawłowi Betelowi.

Wójt gminy Czermin Sławomir Sidur podziękował rolnikom za ich codzienny trud i ciężką pracę,
zaś panie z KGW ośpiewały piękne wieńce dożynkowe.

Były występy artystów z Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mali Rzeszowiacy".
Nie zabraklo animacji i zabaw dla dzieci. Panie z KGW tańczyły i sprawdzały swoją zwinność w zabawach tanecznych,
a panowie sołtys i radny wraz ze swoimi drużynami mierzyli się w przeciąganiu liny.

Kulminacją uroczystości była wspólna zabawa taneczna.

Dożynki Wiejskie w Brniu Osuchowskim

czytaj dalej na temat: DOŻYNKI WIEJSKIE W BRNIU OSUCHOWSKIM 15.08.2022

CZERMIN ŚWIĘTUJE ZDOBYCIE PUCHARU WÓJTA!

Utworzono dnia 25.07.2022

CZERMIN ŚWIĘTUJE ZDOBYCIE PUCHARU WÓJTA!

24 lipca 2022 roku na stadionie Victorii Czermin odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Czermin 2022.

Drużyny rywalizowały w systemie "każdy z każdym". Emocji nie brakowało.

Ostatecznie, III miejsce zajęła drużyna ONIR Dąbrówka Osuchowska, II miejsce wywalczyła drużyna Wiśnia Trzciana,
zaś I miejsce powędrowało do drużyny Czermin, która w turnieju nie przegrała żadnego meczu.

Najlepszym bramkarzem został Paweł Ździebło, natomiast najlepszym strzelcem Arkadiusz Zięba.
Obydwaj zawodnicy grali w zespole z Czermina.

Nagrody w turnieju ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie, z kolei puchary oraz medale firma GOL-SPORT.
Bardzo dziękujemy Panu Łukaszowi Dubielowi.

Słowa podziękowania kierujemy do Pana Kazimierza Czai - prezesa Victorii Czermin - za pomoc w organizacji turnieju.

Puchar Wójta

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 76

W poprzednim tygodniu: 92

W tym miesiącu: 44

W poprzednim miesiącu: 583

Wszystkich: 13584